Ekodotacja warszawska na fotowoltaikę

EKODOTACJA WARSZAWSKA 2020/2021
Zyskaj do 15000 zł na fotowoltaikę

1 września 2020 r. gmina uruchomiła kolejny nabór wniosków. Urząd Miasta St. Warszawa będzie udzielał bezzwrotnych dotacji na inwestycje, które wykorzystują odnawialne źródła energii, tj. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wnioski można składać od 1 września 2020 r. do 31 marca 2021 r. Wysokość dotacji zależy od mocy zainstalowanego systemu i wynosi 1500 zł za każdy kW mocy, lecz nie więcej niż 15000 zł. Ekodotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Więcej informacji na stronie...
https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne.