Dofinansowanie fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna pozwala obniżyć opłaty za prąd, lecz korzystanie w tej formie z odnawialnych źródeł energii jest opłacalne również dzięki różnym formom dofinansowania fotowoltaiki, przewidzianym dla inwestorów. Wsparcie finansowe z programów ogólnopolskich oraz regionalnych może mieć postać bezzwrotnej dotacji lub pożyczki na preferencyjnych warunkach. Niektóre programy pomocowe przewidują również możliwość umorzenia części pożyczki. Dla osób, które zdecydują się zainwestować w fotowoltaikę przewidziano również możliwość uzyskania ulg podatkowych z tego tytułu, np. ulgi termomodernizacyjnej. W przypadku dodatkowych pytań nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji!

Finansowanie inwestycji w fotowoltaikę

Osoby fizyczne, instytucje oraz firmy, a także jednostki organizacyjne mogą korzystać z różnych form finansowania inwestycji w fotowoltaikę. W zakresie dotacji o zasięgu ogólnokrajowym dostępne są np. programy: Mój Prąd, Stop Smog, Czyste Powietrze. Inwestorzy mogą również korzystać z możliwości finansowania fotowoltaiki za pomocą programów regionalnych. Pracownicy naszej firmy w Wyszkowie chętnie udzielą informacji na temat aktualnych programów pomocowych. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!

Program Mój Prąd

Zyskaj 5000 zł dotacji . Pomożemy we wszystkich formalnościach związanych z pozyskaniem dotacji oraz Zakładem Energetycznym. 

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

https://mojprad.gov.pl/

Ulga termomodernizacyjna

Odliczenie paneli fotowoltaicznych od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe od początku 2019 r. Skorzystać mogą z niej osoby rozliczające swoje dochody w skali podatkowej 18, 32, 19, jak również Ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenia może dokonać tylko osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym została wykonana instalacja PV. https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Program Czyste Powietrze

Z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać osoby fizyczne, które posiadają prawo własności nieruchomości lub są jej współwłaścicielami. Program Czyste Powietrze jest zintegrowany z Programem Mój Prąd.

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie

Filtrowanie